Taulell d’Anuncis Taulell d’Anuncis
                                  Directius: Joan Martorell Trobat, President. Jaume Gual Mora, Vicepresident. Maria Ángela Deyà Serra, Secretària. Maria Pilar Otero Barahona, Vicesecretària. Bartomeu Ginard Barceló, Tresorer. Bartomeu Bibiloni Fuster, Vicetresorer.
Vocals: Catalina Amorós Martí Isabel Balle Mas Juan Mora Oliver Ramona Pastor Guillén Pepa Puig Riera de Conies Catalina Tomás Barceló
Junta Directiva